Vstupný test - Test bádateľských spôsobilostí SŠ vypĺňa každý žiak strednej školy, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách národného projektu.

Vstup do testu je na základe prístupového kľúča, ktorým disponuje ITA koordinátor na škole.

Koordinátori nájdu aktuálne prístupové kľúče v časti Podpora/Koordinácia na škole (zoznam).

Výstupný test - Test bádateľských spôsobilostí SŠ vypĺňa každý žiak strednej školy, ktorý vyplnil vstupný test a zúčastnil sa na aktivitách národného projektu.

Vstup do testu je na základe absolvovaného vstupného testu. V prípade, že neviete vstúpiť do testu ste: nevyplnili vstupný test alebo neprešla 6 mesačná doba od vyplnenia vstupného testu.


Vstupný test - Test bádateľských spôsobilostí ZŠ vypĺňa každý žiak základnej školy, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách národného projektu.

Vstup do testu je na základe prístupového kľúča, ktorým disponuje ITA koordinátor na škole.

Koordinátori nájdu aktuálne prístupové kľúče v časti Podpora/Koordinácia na škole (zoznam).

Výstupný test - Test bádateľských spôsobilostí ZŠ vypĺňa každý žiak základnej školy (resp. žiak nižšieho stupňa osemročného gymnázia), ktorý vyplnil vstupný test a zúčastnil sa na aktivitách národného projektu.

Vstup do testu je na základe absolvovaného vstupného testu. V prípade, že neviete vstúpiť do testu ste: nevyplnili vstupný test alebo neprešla 6 mesačná doba od vyplnenia vstupného testu.