Súhrn uchovávaných údajov

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Stránky

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Používatelia

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Kategórie kurzov

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Kurzy

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Zásuvné moduly aktivít

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Bloky

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania