Prihlasovanie na konzultácie - základné informácie


Príprava na testovanie ECDL prebieha dištančne, t.j.máte prístup k študijným materiálom a pripravujete sa samostatne z jednotlivých vami vybraných modulov.
Zo skúseností ale odporúčame využiť možnosť konzultácií, ktoré vám ponúkame.
Na konzultáciách vám zodpovieme vaše otázky k problematickým častiam jednotlivých modulov, resp. k úlohám v autotestoch a cvičných testoch, s ktorými ste mali problém pri samoštúdiu.
Termíny konzultácii budeme vypisovať priebežne, počet účastníkov na jednej konzultácií je obmedzený a stanovuje si ho každá univerzita.
Po výbere strediska (UPJŠ, UMB, UKF alebo UNIZA) si vyberte termín konzultácie a prihláste sa.