V prípade, že učíte siete podľa novej verzie v7, tak mapovanie z v6 na v7 nájdete na: https://cnl.sk/wp-content/uploads/2021/02/ccnav6tov7_v2.xlsx